Tryb
Ciemny

Profilaktyka dla rodziców

Nasza Fundacja po raz drugi na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadziła w dniach 22 i 24 maja br. w Rzeczycy i Inowłodzu spotkania dla rodziców dzieci i młodzieży dotyczące Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W spotkaniach wzięło udział ok. 180 rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście: sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawiciele Gminnej Opieki Społecznej.

Celem spotkań było:

    • zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

    • edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie,

    • motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie,

    • edukacja dotycząca ofiar i sprawców przemocy w rodzinie na temat prawnych i psychologicznych możliwościach pomocy

    • rozpowszechnienie wiedzy na temat instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom jak i sprawcom przemocy domowej.

Osoby biorące udział w spotkaniu uzyskały szczegółową wiedzę na temat przemocy tj:

- definicja przemocy

- rodzaje i formy przemocy

- cykle przemocy

- mity i stereotypy dotyczące przemocy

- aspekty prawne

- pomoc psychologiczna

- placówki udzielające pomocy na terenie powiatu tomaszowskiego.

Zajęcia były połączeniem edukacji werbalnej, multimedialnej i refleksji uczestników, przeprowadziła je mgr Anetta Markiewicz terapeutka fundacji, która od kilku lat współpracuje z PCPR w Tomaszowie Maz.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram