Tryb
Ciemny

Profilaktyka w Moszczenicy

Dnia 12.04.2012r w Gimnazjum w Moszczenicy na zaproszenie pani pedagog Ewy Zielonki przeprowadziliśmy pogadankę profilaktyczną z młodzieżą klas I-III. Spotkanie poprowadziła p. Anetta Markiewicz specjalista terapii uzależnień wraz ze studentami pedagogiki.

Tematyka spotkania z młodzieżą skupiona była na różnych substancjach psychoaktywnych oraz akcji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Na Co Mi To”. Uczniowie dowiedzieli się, jak groźne i niebezpieczne dla zdrowia i życia są substancje chemiczne o działaniu psychoaktywnym. Obejrzeli też krótki film ukazujący metody produkcji środków psychoaktywnych oraz mechanizmy działania producentów oraz dilerów rozprowadzających używki. W trakcie spotkania poruszana była także problematyka spożywania alkoholu i palenia papierosów przez nieletnich. Prowadząca, odwołując się do przykładów terapii zaczerpniętych wprost ze swej pracy, ukazała młodzieży przyczyny, skutki, a także długą drogę leczenia i powrotu do „normalnego” życia  bez używek. 

Celem zajęć było zwrócenie uwagi na problem uzależnień wśród młodych ludzi, uświadomienie im, że każdego dnia jesteśmy manipulowani przez osoby czy instytucje zarabiające na środkach zmieniających świadomość. Mamy prawo wyboru: brać – nie brać, palić – nie palić, pić – nie pić. Dokonujmy wyborów, ale świadomie, wiedząc do czego mogą prowadzić nasze decyzje.

Zajęcia dla młodzieży finansowane były przez Gminę Moszczenica.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram