Tryb
Ciemny

Program Na rozdrożu

Od czerwca br. nasza fundacja rozpocznie realizację programu współfinansowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi pt: „Na rozdrożu” .

To zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym głównie dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

Program „ Na rozdrożu” jest kompleksowym działaniem, którego celem jest informowanie, przeciwdziałanie, wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodziców w walce z uzależnieniem narkotyków. Pragniemy wyjść naprzeciw młodzieży i osób, które zagrożone są narkomanią, eksperymentują oraz ich rodzin. Kształtować postawy normatywne dotyczące narkotyków oraz promować postawy pro-zdrowotne, dążyć od rozwiązywania sytuacji kryzysowych związanych z narkotykami oraz innymi środkami psychoaktywnymi. Rozwiązywać problemy osób, które zakończyły proces terapii i chcą dalej utrzymywać abstynencje. Zadanie składa się z sześciu zaplanowanych form pracy:

1.Działalności edukacyjno - profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

2. Dyżurów szkolnych .tzw. szkolnych konsultacji, które stanowią sprawdzoną już formę współpracy z młodzieżą i jej rodzicami.

3.Dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym w siedzibie Fundacji „Arka Nadziei”.

4. Działalności prelekcyjnej skierowanej do rodziców dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią, jako sposób zapobiegania problemowi współczesnych uzależnień.

5. Profilaktyki krótkoterminowej skierowanej do dzieci i młodzieży po inicjacji narkotykowej.

6. Działań reintegracyjnych skierowanych do osób po skończonej terapii i ich rodzin. Program realizować będziemy na terenie powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego.

Realizatorami projektu będą psychologowie i specjaliści terapii uzależnień w dziedzinie narkomanii.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram