Tryb
Ciemny

Program Readaptacyjny dla osób uzależnionych

Od stycznia 2014r. nasza fundacja przy wsparciu finansowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizować program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie terapii oraz dla ich rodziców/opiekunów. Celem programu jest radzenie sobie z napięciami oraz sytuacjami , które są ryzykowne dla funkcjonowania w trzeźwości.

Stworzenie możliwości do pracy nad sobą, szukanie rozwiązań zdrowego odreagowania napięć i stresów oraz zmiana przekonań i zachowań, które destrukcyjnie wpływają na funkcjonowanie rodziny. W programie uczestnicy mają również szansę spotkania z doradcą zawodowym, który może pomóc nakreślić drogę rozwoju osobistego oraz pomóc w znalezieniu pracy.

Więcej informacji na temat programu oraz uczestnictwa w nim można uzyskać na stronie internetowej Arki w dziale Realizowane Projekty - 2014 lub w siedzibie Fundacji ARKA NADZIEI ul. Dzieci Polskich 41a w Tomaszowie Mazowieckim a także pod nr tel. 695-621-965

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram