Tryb
Ciemny

Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków w 2014 roku

Pod takim tytułem od dnia 1 marca 2014r. nasza fundacja zaczęła realizację programu profilaktycznego dla młodzieży powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Celem programu jest pobudzenie świadomości osobistej i społecznej młodego człowieka w zakresie podejmowania życiowych decyzji oraz kształtowanie u niego pozytywnych społecznie postaw i aspiracji.

Działalność edukacyjna i profilaktyczna w ramach programu realizowana w szkołach ma charakter interaktywny i odbywa się w formie prelekcji, dyskusji panelowej, prezentacji multimedialnej, rozmowy na forum oraz refleksji personalnej.

Zajęcia odbyły się już w czterech szkołach na terenie miasta i powiatu tomaszowskiego. w Gimnazjum nr 2 i 4, w III Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz.. oraz w Gimnazjum w Lubochni. 

 

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram