Tryb
Ciemny

Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom

Pod takim tytułem od dnia 2 kwietnia 2013r. rozpocznie się realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.

Zadanie obejmuje promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków i innych środków psychoaktywnych, które oparte jest przede wszystkim na działalności edukacyjno - profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych jako uprzedzenie lub powstrzymanie problemu uzależnienia pośród młodego pokolenia Polaków.
Działalność edukacyjna i profilaktyczna w ramach programu realizowana w szkołach będzie miała charakter interaktywny w formie prelekcji, dyskusji panelowej, prezentacji multimedialnej, rozmowy na forum oraz refleksji personalnej.
Celem realizacji jest pobudzenie świadomości osobistej i społecznej beneficjenta w zakresie podejmowania życiowych decyzji oraz kształtowanie u niego pozytywnych społecznie postaw i aspiracji. W 10 placówkach na realizację zadania zostaną przeznaczone 2 godziny na jedną klasę.
Realizatorem programu będzie wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów terapii uzależnień.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram