Tryb
Ciemny

Promowanie zdrowego stylu życia

W dniu 11 grudnia 2013r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie projektu realizowanego pod hasłem ,,Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2013r”. Działalność edukacyjna i profilaktyczna w ramach programu realizowana była w 10 szkołach na terenie powiatu tomaszowskiego.

Celem programu było pobudzenie świadomości osobistej i społecznej młodego człowieka w zakresie podejmowania życiowych decyzji oraz kształtowanie u niego pozytywnych społecznie postaw i aspiracji. Projekt wspierany finansowo przez Starostę Tomaszowskiego.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram