Tryb
Ciemny

Przeciw agresji


Młodzież z HP 5-13 podczas zajęć z terapeutką Anettą Markiewicz.

W obchody Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw włączył się także tomaszowski Hufiec Pracy 5-13, gdzie zorganizowano dwudniową (20-21 lutego) kampanię przeciw agresji. Do udziału w zajęciach dla młodzieży zaproszono specjalistów, którzy angażują się w działania na rzecz niesienia pomocy pokrzywdzonym. 
Uczestnicy hufca spotkali się z młodszą aspirant Agnieszką Jankowską z KPP w Tomaszowie, która omówiła aspekty bycia ofiarą przestępstwa, popierając je przykładami z życia. Wskazała instytucje, które podejmują działania i ścigają sprawców przestępstw. Młodzież otrzymała broszury i poradniki na temat sposobów unikania zagrożeń oraz zawierające informacje dotyczące złożenia zawiadomienia o przestępstwie. Był też czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Anetta Markiewicz, terapeutka z Fundacji ?Arka Nadziei?, omówiła psychologiczne aspekty bycia ofiarą. Punktem wyjściowym był oparty na faktach film K. Krauze pt. ?Dług?.
- Młodzież zastanawiała się, jak łatwo z ofiary przestępstwa stać się katem, jak pod wpływem długotrwałego lęku dokonuje się rzeczy, których nigdy w normalnej sytuacji by się nie popełniło - mówi Anetta Markiewicz. - Dotknięty długotrwałym oddziaływaniem lęku człowiek jeśli nie otrzyma odpowiednio wcześnie pomocy z zewnątrz, może pod wpływem tego lęku dokonać czynów, których nigdy w normalnej sytuacji by nie popełnił. Liczy się wtedy tylko to, by wreszcie przestać się bać.

Zdziwienie młodzieży wzbudził fakt, że film, który stał się kanwą ich rozważań jest oparty na autentycznej historii i postaciach, i że bohaterem takiego filmu tak naprawdę mógłby się stać każdy z nas. Dlatego zawsze warto mówić o prawach i potrzebach osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa i instytucjach, które mogą pomóc.
Na zakończenie spotkania uczestnicy dowiedzieli się także, że ?ofiara ma prawo do: pomocy, godności, szacunku i współczucia, wolności od wtórnej wiktymizacji (procesu stawania się ofiarą), dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mediacji i pojednania ze sprawcą, do restytucji i kompensacji?.

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 9 (1128) z dnia 2 Marca 2012r.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram