Tryb
Ciemny

Przeciw dopalaczom

W miesiącu listopadzie i grudniu br. przeprowadziliśmy kolejną akcję profilaktyczno-edukacyjną  „Dopalacze mogą Cię wypalić” skierowaną do dzieci, młodzieży, rodziców oraz rady pedagogicznej w gminie Inowłódz. Zajęcia odbyły się w trzech szkołach podstawowych w Inowłódzu, Królowej Woli i Brzustowie. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na ogólny problem uzależnień, który dotyka coraz większą grupę młodych ludzi.                            

Spotkania przyczyniają się do obniżenia wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań generowanych przez grupę i prowadzących do sięgania po substancję psychoaktywne oraz uświadomienie rodzicom jak ważne jest ich wsparcie i dobra wiedza na temat różnych środków, po które chętnie sięgają ich dzieci. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, że dopalacze to narkotyki.

Tak samo działają na ośrodkowy układ nerwowy, powodując różnego rodzaju odlot, ale i tak samo zwłaszcza przy przedawkowaniu, mogą wywołać problemy z układem krążenia, kilkudniowe depresje, problemy ze snem, zatrucia, powodują agresywne zachowanie i co najgorsze – tak samo mogą prowadzić do uzależnienia a nawet do śmierci. Spotkanie miało wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Po dawce informacji każdy z przybyłych mógł porozmawiać ze specjalistą terapii uzależnień z naszej fundacji.

Wśród głównych tematów były: przeciwdziałanie uzależnieniom, rozwijanie umiejętności życiowych (empatii) i zarządzanie stresem.

Zajęcia finansowane przez Wójta Gminy Inowłódz

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram