Tryb
Ciemny

Spacer po zawodach

Zajęcia plastyczne

Dnia 29 stycznia świetlicę naszego hufca odwiedziła na  zaproszenie Aktywnych grupa uczniów z pobliskiej szkoły podstawowej wraz z wychowawcą. Nasi Aktywni uczestnicy przygotowali pokaz multimedialny opatrzony obszerną informacją na temat wykonywanych zawodów.
Każdy z nich przybliżył wykonywany przez siebie zawód, omówił predyspozycje do wykonywania swojej profesji, opowiedział o wytworach swojej pracy i jego specyfice.  Wśród omawianych zawodów znalazły się następujące profesje: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, murarz. Następnie dzieci pod okiem wychowawców i naszych uczestników rysowały wybrane przez siebie zawody.  Wszystkie prace plastyczne znalazły się na świetlicowej wystawie.

 

 

Tańce przy śpiewie Darii

 

Kolejnym etapem naszego piątkowego spotkania były zabawy i konkursy dla najmłodszych związane z zawodami. Na koniec swój mini koncert dała nasza artystka Daria. Tradycyjnie już w przedsięwzięcie włączyła się fundacja „Arka Nadziei” z dyrektor Anettą Markiewicz, która „rozkręcała" imprezę.

 

 

 

Pamiątkowe zdjęcie z naszymi gośćmi

Celem zaproszenia dzieci do naszej świetlicy było przekazanie w ciekawy sposób informacji o różnorodnych zawodach, zainteresowanie różnymi profesjami oraz integracja z młodszymi kolegami ze szkoły podstawowej.  Aktywni chcieli także zaprezentować się w środowisku lokalnym.  Ponadto nasi Aktywni mogli sprawdzić się w roli lektorów, organizatorów i opiekunów. Daria, Sandra, Milena, Natalia, Daniel, Sebastian, Konrad, Adrian i Przemek byli z siebie zadowoleni bo sprawili się  na medal.

Artykuł ze strony internetowej: www.ohp/Wydarzenia.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram