Tryb
Ciemny

Spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

1fW ramach Tomaszowskiego Forum Trzeźwości, które trwało od 16 do 20 maja 2016r. nasza fundacja przeprowadziła spotkania profilaktyczne z młodzieżą. Pani Anetta Markiewicz – terapeuta uzależnień i dyrektor Fundacji „Arka Nadziei”, przeprowadziła dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 dla Gimnazjum nr 7, Gimnazjum na ulicy Majowej, w Chrześcijańskim Gimnazjum TOMASZ oraz dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej na ul. Majowej i w ZSP nr 6 w Tomaszowie Maz. zajęcia na temat szkodliwości nałogów, w szczególności dopalaczy. Z tej okazji uczniowie kl. II au Gimnazjum przygotowali okolicznościowy plakat, który został pokazany szerokiej publiczności na zakończenie projektu w Parku Solidarności.

Projekt finansowany był przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego w ramach projektu pt” Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2016 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego”

 

 

1e

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram