Tryb
Ciemny

Spotkanie profilaktyczne z rodzicami

W dniu 16 października 2022 r.  w Zespole Szkół Ponadpodstwowych  nr 1 w Tomaszowie Maz, odbyły się warsztaty dla rodziców i opiekunów uczniów z współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego prowadzone przez naszą psychoterapeutę mgr Anette Markiewicz. Dziękujemy Dyrekcji za Zaufanie i zaproszenie nas do szkoły.                           W programie uwzględniono zagadnienia dotyczące HIV/AIDS, obejmujące m.in. aspekty medyczne, etyczno-prawne, psychospołeczne, ekspozycję zawodową na HIV i postępowanie poekspozycyjne, epidemiologię , seksuologię oraz wybrane elementy uzależnień.

Cele szczegółowe obejmują: - podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu zakażeń HIV/AIDS, - zwiększenie umiejętności oceny zachowań ryzykownych i bezpiecznych w profilaktyce zakażeń HIV/AIDS, - wypracowanie umiejętności mówienia „nie" w sytuacjach dyskomfortowych; uświadomienie młodym, że chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu chronią także siebie - promowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi, a także kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, - umożliwienie kontaktu ze specjalistami poprzez wskazanie placówek diagnostycznych na terenie województwa łódzkiego. - przekazanie ulotek informacyjnych młodzieży i dorosłym

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram