Tryb
Ciemny

Spotkanie z pedagogami w Tomaszowie Maz.

W dniu 13 kwietnia br. po raz drugi w tym roku mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z pedagogami, dyrektorami szkół i innych placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży w mieście i powiecie tomaszowskim, gdzie prezentowaliśmy nasze projekty i zachęcaliśmy do współpracy. Pani Anetta Markiewicz – dyrektor fundacji przedstawiła zgromadzonym pięć projektów, które obecnie realizujemy. Jednym z nich to projekt finansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii „ FreD goes Net”, który realizujemy od stycznia 2012r na terenie powiatu tomaszowskiego i opoczyńskiego.

Program skierowany jest do ludzi młodych od 12 do 18 lat ( a w szczególnych wypadkach między 19 a 25 rokiem życia) i tylko tych dla których kontakt z używkami, i związane z tym złamanie przepisów było pierwszym incydentem w ich życiu. Osoba taka nie może być uzależniona. Ten program zwykle pozwala takiej osobie po raz pierwszy krytycznie spojrzeć na to co zrobiła, na to co się stało i dowiedzieć się jak to wpłynie na jej przyszłość. Proponujemy im udział w programie, który opiera się na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, mieszczącej się w ramach profilaktyki selektywnej. Program to trzy spotkania, które trwają łącznie ok. 8 godzin.

Drugim to program finansowany przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. „Wspieranie osób i rodzin znajdujących się w grupie ryzyka wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami m.in. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2012 roku.” W ramach tego projektu w siedzibie naszej fundacji działa Punkt Konsultacyjny, gdzie osoby eksperymentujące i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich bliscy mogą otrzymać profesjonalną poradę psychologa i specjalisty terapii uzależnień. Punkt czynny jest we wtorek godz. 15.30 do 19.00 oraz czwartek godz.10.00 do 14.00. W pierwszy piątek miesiąca odbywają się grupy dla młodych osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych a w drugi piątek miesiąca spotkania dla rodziców osób uzależnionych.

Trzecim projektem to wywiadówki dla rodziców dotyczące Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie finansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Takich spotkań w tym roku przeprowadzimy pięć.

Czwartym projektem to Program PEAD realizowany przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi. W tym roku na pomoc w Tomaszowie Maz. może liczyć 2 tys. osób najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

A piątym to działania profilaktyczne dotyczące uzależnień i przeciwdziałania przemocy skierowane do dzieci i młodzieży realizowane w szkołach.

Na spotkaniu rozdawane były uczestnikom materiały informacyjne dotyczące projektów i naszej fundacji oraz ulotki Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Spotkanie na terenie Ochotniczego Hufca Pracy w Tomaszowie Maz.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram