Start Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej: „Bez chemii na drodze”

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprzejmie informuje o rozpoczęciu kampanii społecznej „Bez chemii na drodze”. Kampania jest realizowana przez Fundację Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem kampanii jest rozpowszechnienie informacji na temat ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych podczas jazdy. Kampania adresowana jest do kierowców, rowerzystów oraz pasażerów. Działania kampanii są również kierowane do rodziców dzieci i nastolatków, które w przyszłości uzyskają prawo jazdy.

Działania kampanii będą prowadzone wielotorowo. Wkrótce zostanie udostępniony spot radiowy i film animowany oraz informacje dotyczące wpływu różnych substancji pschoaktywnych na zdolność  prowadzenia pojazdów. Pojawią się też artykuły na temat wychowania do bezpiecznych zachowań na drodze. Artykuły będą regularnie publikowane na portalu bezchemiinadrodze.pl