Tryb
Ciemny

Start Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej: "Bez chemii na drodze"

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprzejmie informuje o rozpoczęciu kampanii społecznej "Bez chemii na drodze". Kampania jest realizowana przez Fundację Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem kampanii jest rozpowszechnienie informacji na temat ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych podczas jazdy. Kampania adresowana jest do kierowców, rowerzystów oraz pasażerów. Działania kampanii są również kierowane do rodziców dzieci i nastolatków, które w przyszłości uzyskają prawo jazdy.

Działania kampanii będą prowadzone wielotorowo. Wkrótce zostanie udostępniony spot radiowy i film animowany oraz informacje dotyczące wpływu różnych substancji pschoaktywnych na zdolność  prowadzenia pojazdów. Pojawią się też artykuły na temat wychowania do bezpiecznych zachowań na drodze. Artykuły będą regularnie publikowane na portalu bezchemiinadrodze.pl

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram