Tryb
Ciemny

„STAWIAMY NA RODZINĘ”

Pod takim hasłem Fundacja Arka Nadziei zorganizowała piknik dla rodzin. Zachęcając do wspólnego spędzania czasu ze swoją rodziną. W trakcie pikniku zorganizowano wiele zabaw i konkursów, w których rywalizowały ze sobą drużyny złożone z dzieci i rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Odbyła się również, prowadzona przez psychologa, pogadanka dla rodziców na temat Kształtowania prawidłowych więzi między rodzicami i dziećmi. Dorośli uczestnicy imprezy otrzymali ulotki informacyjne i edukacyjne.

Są w naszym życiu rzeczy bardzo ważne, które uznajemy za tak oczywiste, że nie poświęcamy im wystarczająco dużo uwagi. Podobnie dzieje się z rodziną. W rodzinie przychodzimy na świat, dorastamy, aż w końcu zakładamy nową, przejmując pałeczkę w sztafecie pokoleń. Rodzina jest tłem, na którym rozgrywają się życiowe scenariusze większości z nas. Rodzina obecna jest, kiedy spełniają się nasze marzenia, spotykają nas niepowodzenia, odnosimy małe i duże sukcesy. Rodzina jest jak port, z którego wyruszamy do szkoły, pracy i do którego wracamy, kiedy stawimy już czoła wyzwaniom. Rodzina to jedyny stały punkt w barwnym kalejdoskopie naszych codziennych przeżyć, doznań i doświadczeń.
Zastanówmy się, czy nie bierzemy tej stałości za coś zbyt oczywistego i danego raz na zawsze. Spróbujmy wyobrazić sobie świat bez rodziny, jaki by był?

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram