Tryb
Ciemny

Stop marnowaniu żywności


Uczestnicy z terapeutą podczas szkolenia

W dniu 12.10.2011r. w świetlicy Hufca Pracy 5-13 odbyło się szkolenie wolontariuszy, którzy w najbliższym tygodniu wezmą czynny udział w promowaniu akcji „Stop marnowaniu żywności”. Szkolenie przeprowadziła terapeutka z Fundacji Arka Nadziei, która współpracuje z Bankami Żywności.

Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na występowanie problemu marnowania żywności, jego wpływ na degradację środowiska i zrównoważony rozwój naturalny. Ponadto zakłada wskazanie sposobów na zmniejszanie skali marnowania żywności na poziomie indywidualnego konsumenta. Promowanie praktyk zmierzających do ochrony środowiska oraz zwiększanie świadomości i wiedzy dotyczącej ekorozwoju głównie wśród dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.


Pamiątkowe zdjęcie uczestników szkolenia „Stop marnowaniu żywności”

Istotą projektu mają być działania edukacyjne mające na celu uświadomienie problemu marnowania żywności oraz kształtowania postaw w zakresie konsumpcji przyjaznej środowisku w wybranej grupie dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.

Tygodniowa akcja Stop marnowaniu żywności będzie prowadzona przez nasza fundację przy współpracy z uczniami Gimnazjum nr 3 i 6, Gimnazjum dla Dorosłych, Gimnazjum w Wiadernie, II Liceum Ogólnokształcącym i III Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz. zachęconych do aktywnego działania przez pedagoga p. Anetę Albrecht, Emilię Piechnę Honoratę Gożdzik, Ewę Kowalską oraz komendanta OHP p. Ireneusza Kołodzieja.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram