Stop przemocy wobec kobiet


Uczestnicy hufca z terapeutą podczas zajęć

W dniu 15 listopada w tomaszowskim hufcu  odbyły się zajęcia z terapeutą Fundacji „Arka Nadziei” p. Anettą Markiewicz zajęcia poświecone były przemocy wobec kobiet. Temat ten został poruszony w związku ze zbliżającą się kampanią „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”, w ramach której w całym kraju mają być prowadzone działania edukacyjne i pomocowe.

Ta międzynarodowa kampania organizowana jest od 1991 roku przez Women´s Global Leadership Institute. Zaczyna się ona 25 listopada (Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet), a kończy 10 grudnia w dniu, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Podczas zajęć poruszono zagadnienia szeroko pojętej przemocy, omawiano rodzaje przemocy, profil ofiary przemocy. Lekcje wzbogacono o film prezentujący trudny temat handlu ludźmi. Terapeuta na tym przykładzie omówił jak wygląda proceder handlu kobietami, co spotyka ofiary, dlaczego powinno to nas obchodzić i jak się ustrzec, aby nie wpaść w pułapkę, czy złudną propozycję pracy za granicą, która może skończyć się nielegalną transakcją sprzedaży i wywiezienia człowieka z kraju.

We współczesnym świecie jest coraz więcej przemocy i agresji, dlatego tak ważnym wydaje się uczulanie młodzieży na tego typu zagadnienia,  nauczenie tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Każde stosowanie przemocy wobec drugiego człowieka jest naruszeniem praw człowieka. Zagadnienia te będą jeszcze kontynuowane na kolejnych spotkaniach z terapeutą, podczas których zostaną poruszone problemy takie jak: zachowanie świadka przemocy, uczucia i myśli ofiary przemocy, jak czuje się sprawca przemocy. Temat spotkał się z zainteresowaniem młodzieży, która wyraziła chęć kontynuowania tej tematyki.

Dodaj komentarz