Tryb
Ciemny

Świat nie zjada około połowy produkowanej żywności

Na świecie marnuje się od 30 do 50 proc. produktów spożywczych, podczas gdy co siódmy człowiek głoduje – alarmują eksperci z Krajowej Rady Ochrony Zasobów Naturalnych USA (NRDC). Przeprowadzone przez nich badania, o których informuje Reuters, wykazały, że przeciętny Amerykanin wyrzuca miesięcznie średnio 15 kg jedzenia o wartości około 40 dolarów. W skali roku daje to ponad 180 kg żywności. Z danych Departamentu Rolnictwa USA wynika, że w śmietnikach ląduje 23 proc. jajek oraz jeszcze więcej płodów rolnych. „Bez względu na to, jak bardzo zrównoważone jest rolnictwo, produkowana żywność nie jest konsumowana, a więc zasoby wcale nie są wykorzystywane w odpowiedni sposób” – podkreśla Dana Gunders z NRDC. W krajach rozwiniętych, duża część owoców i warzyw nadających się do spożycia kończy na wysypiskach. Części pozbywają się sprzedawcy, resztę konsumenci, którzy nie zdążyli zjeść tego, co kupili oraz restauracje. W przypadku krajów rozwijających się problem tkwi w tym, że część żywności ulega zepsuciu zanim jeszcze trafi na rynek w wyniku transportu w nieodpowiednich warunkach. Kolejnym czynnikiem są zbyt wysokie ceny. „Nie mamy do czynienia z sytuacją, w której musimy zwiększać produkcję. Nawet w 2008 roku, gdy na świecie nasiliły się protesty z powodu niedożywienia, było wystarczająco dużo żywności, by nakarmić głodujących.

Efekty marnotrawstwa rozciągają się jednak daleko poza kuchnię. Rolnictwo jest bowiem sektorem zużywającym najwięcej wody, wymagającym ogromnych dostaw energii i środków chemicznych oraz emitującym znaczące ilości gazów cieplarnianych.

NRDC podkreśla, że zwiększenie świadomości społeczeństwa i lepsze wykorzystywanie zasobów nie tylko odciążyłoby środowisko, a także zmniejszyłoby presję odczuwaną przez rolników, którzy w 2050 roku będą musieli wykarmić około 9 miliardów ludzi.

Dlatego właśnie jak co roku nasza fundacja przy wsparciu Banku Żywności realizuje program „Stop marnowaniu żywności”, który ma na celu przeciwdziałać temu zjawisku. Dnia 15 i 16 października wraz z wolontariuszami z Hufca Pracy oraz uczniami Gimnazjum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęliśmy akcję edukacyjną dla uczniów klas czwartych Szkół Podstawowych w ramach Światowego Dnia i Walki z Głodem.

 


Starsi uczniowie przygotowali spotkania dla młodszych kolegów, które odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 10, 12, 13, 14 w Tomaszowie Maz. Wzięło w nich udział ok. 360 uczniów. Wolontariusze przygotowali wspólnie z dyrektorem fundacji p. Anettą Markiewicz prezentacje, na podstawie której omówili problem głodu na świecie i marnowania żywności w naszych domach. Temat poszerzyli o edukację proekologiczną związaną z zanieczyszczaniem środowiska i produkcją nadmiaru śmieci w procesie wytwarzania żywności i opakowań. Wolontariusze udzielili także instruktażu na temat sortowania śmieci i zdrowego odżywiania.

Robiąc takie programy mamy nadzieję, że młode pokolenie polaków będzie miało nie tylko dobrą wiedzę na ten temat ale wspólnie z nami zacznie przeciwdziałać temu problemowi zaczynając właśnie od siebie i swojego domu.

.Źródłowww.naukawpolsce.pap.pl

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram