Tryb
Ciemny

Świąteczna zbiórka żywności w Tomaszowie Maz.


Uczestnicy HP 5-13 podczas zbiórki żywności.

W dniach 3 i 4 grudnia.2015r. wolontariusze naszej fundacji wzięli udział w Świątecznej Zbiórce Żywności. Jest ona organizowana przez Banki Żywności i odbywa się w sklepach na terenie całego kraju. Jej celem jest zebranie jak największej ilości produktów spożywczych, które trafią do najbardziej potrzebujących rodzin przed Świętami Bożego Narodzenia. Z tego, co darczyńcy wrzucą do oznakowanych plakatami koszyków będą mogli skorzystać najubożsi. Przeważnie będą to rodziny wielodzietne znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z terenu naszego miasta, a także rodziny naszych uczestników i absolwentów.

 

Jak co roku w zbiórce żywności bardzo chętnie wzięli udział uczestnicy Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie Maz. oraz uczniowie gimnazjum nr 3 i gimnazjum nr 4. Wolontariusze podczas swoich dyżurów wykazali się dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. czuli się bardzo potrzebni i nie kryli zaskoczenia i radości, że ich koszyk tak szybko się zapełniał. Zaobserwowali, że wiele osób nie potrzebowało zachęty do udziału w akcji, tylko od razu sami byli przygotowani na większe zakupy, z którymi przychodzili do wolontariuszy. Uczestnicy cieszyli się, że mogą pomagać, wiedząc że część zebranej żywności trafi do rodzin ich rówieśników.

Oprócz dzielenia się żywnością podczas zbiórki można było jeszcze pomóc wysyłając sms o treści POMAGAM, z którego dochód również wspierał Banki Żywności i pomoże dotrzeć do osób potrzebujących w całej Polsce. Wiemy, że nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb, ale staramy się zachęcając innych do działania.
Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas dla innych, biorąc udział w tegorocznej akcji.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram