Tryb
Ciemny

Szkolenie wolontariuszy do projektu "Zatrzymać przemoc"

Wolontariusze z wychowawcą hufca K. Henig i dyrektorem Fundacji A. Markiewicz podczas szkolenia

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - pomagają policjanci, prokuratorzy, sędziowie, komornicy, psychologowie, oraz organizacje pozarządowe.

W dniu 20.02.2013r. w tomaszowskim hufcu dyrektor naszej fundacji przygotował szkolenie wolontariuszy - uczniów z Ochotniczego Hufca Pracy oraz z Gimnazjum nr 3 i 6, którzy w dniu 27 i 28 lutego prowadzili zajęcia w Szkołach Podstawowych nr 13 i 14 pt. „Zatrzymaj przemoc w szkole i domu”.

Uczniowie OHP - Dominik, Grzegorz oraz Ania, Żaneta, Paulina podczas prelekcji w SP nr 13

Przy pomocy prezentacji omówiliśmy między innymi rodzaje i formy przemocy, z którymi dzieci mogą się stykać najczęściej, wskazaliśmy i ćwiczyliśmy przez różne scenki, w jaki sposób należy sobie radzić z różnego rodzaju sytuacjami trudnymi. Uczulaliśmy dzieci na kwestie, konieczności szukania pomocy u osób dorosłych. Niestety dzieci często tego nie robią, ponieważ mylą pojęcie skarżenia a też jak same nam mówiły rodzice ich tego nie uczą.
Była to trudna lekcja nie tylko dla dzieci ze szkoły podstawowej, ale również dla naszych wolontariuszy, którzy po raz pierwszy wystąpili w roli mentorów i nauczycieli.
Mamy jednak nadzieję, że dzięki osobistemu zaangażowaniu naszej młodzieży, ten trudny temat stał się bliższy dzieciom i łatwiej im będzie o tym teraz rozmawiać.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram