Tryb
Ciemny

Transport żywności dla Fundacji Arka Nadziei

"Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu" - Mikołaj Gogol
Cały 2015 rok żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego służyli pomocą przy transporcie i rozładunku żywności  z Banku Żywności w  Łodzi do siedziby naszej fundacji. Współpraca z Fundacją Arka Nadziei została zapoczątkowana w maju 2012r., kiedy po raz pierwszy przy transporcie zostały wykorzystane samochody  wojskowe oraz „siły” żołnierzy 25 batalionu logistycznego. Wspomnieć należy, iż nasza fundacja zabezpiecza w swojej działalności najuboższych z okolic Tomaszowa Mazowieckiego i ta działalność nie jest wspierana finansowo przez żadną instytucję. Od samego początku bycia w Programie Pomocy Żywnościowej musimy sami organizować i opłacać transport żywności- mówi Anetta Markiewicz (dyrektor fundacji). Dzięki wsparciu wojska koszty znacznie się zmniejszyły a przecież należy wspomnieć, że przywozimy jedzenie dla 1500 osób każdego miesiąca. W rozładunku żywności pomagają również wolontariusze i beneficjenci programu POPŻ oraz  żołnierze 25 BKPow. Koordynatorem akcji z ramienia fundacji jest pani Anna Mazurek, która mówi że „ dzięki życzliwości oraz dobrej woli Szefa Sztabu generalnego i  Dowódcy 25  BKPow  udaje się w sposób szybki i bardzo zorganizowany zrealizować całość przedsięwzięcia”.  A to jeszcze nie koniec takich akcji -zapowiada pani Anna Mazurek, ponieważ program będzie kontynuowany do kwietnia 2016 roku. Wojsko już obiecało nam swoją pomoc za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
247s

248s

249s

250s

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram