Tryb
Ciemny

Trening Zastępowania Agresji

Uczniowie OHP podczas zajęć

Od marca br. po raz kolejny zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie cyklu zajęć w ramach programu Trening Zastępowania Agresji (TZA) w Ochotniczym Hufcu Pracy w Tomaszowie Mazowiecki. Trening Zastępowania Agresji jest metodą korygowania agresywnych zachowań u młodzieży. Została ona opracowana przez prof. Arnolda Goldsteinca i jego współpracowników pod koniec lat 70. w USA.

Metoda, na której opiera się trening, wywodzi się z zasad teorii społecznego uczenia się. W podejściu tym określone są podstawowe “kroki” pozwalające na nabywanie danej umiejętności społecznej i ich wypróbowanie podczas odgrywanych scenek. U podstaw metody Treningu Zastępowania Agresji leży przekonanie, iż podstawowymi przyczynami agresywnych zachowań są deficyty dotyczące umiejętności kontrolowania własnej impulsywności, nieznajomości lub nieumiejętności zastosowania w życiu innych sposobów zachowania (umiejętności prospołecznych) oraz niedostateczny rozwój myślenia moralnego, które nie pełni roli korygującej wobec niepoprawnych zachowań.
Podstawowymi zaletami omawianej metody, a zarazem tym, co odróżnia ją od innych programów pracy z agresją jest m.in. możliwość zastosowania jej wobec osób w różnym wieku, o różnym poziomie agresywności i doświadczeniach społecznych.
Główny nacisk położony jest na modelowe przedstawienie wybranych zachowań. Uczenie się tych zachowań, odbywa się drogą grania ról, otrzymywania informacji zwrotnych i przenoszenia nabytych umiejętności do codziennego życia.
Gdy podstawowe kroki zostaną mocno utrwalone, istnieje prawdopodobieństwo zastosowania ich w codziennym życiu.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram