Tryb
Ciemny

Trening Zastępowania Agresji

W dniu 11.06.2013r. uroczystym rozdaniem dyplomów, upominków i słodkim poczęstunkiem zakończył się program edukacyjno-profilaktyczny Treningu Zastępowania Agresji realizowany w Ochotniczym Hufcu Pracy w Tomaszowie Maz.

Program obejmował dziesięć dwugodzinnych spotkań z terapeutą naszej fundacji p. Anettą Markiewicz. Celem programu było eliminowanie postaw i reakcji agresywnych wśród młodzieży poprzez trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości i trening wnioskowania moralnego oraz likwidowanie zachowań aspołecznych w stosunkach międzyludzkich.

Podczas zajęć wykorzystano takie formy i metody pracy jak: metoda wpływu sytuacyjnego, odgrywanie ról, dyskusję, pogadankę, pokaz i projekcje filmowe. Młodzież wysoko oceniła zarówno sam program jak i osobę trenera. Jako szczególnie cenne wskazała uwrażliwienie na lepsze poznawanie siebie, swoich słabości oraz dostrzeganie problemów innych ludzi.
Prowadząca zajęcia p. Anetta Makiewicz kończąc cykl spotkań i podsumowując ich wspólną pracę podczas trzech miesięcy trwania programu bardzo wysoko oceniła pracę młodzieży. Powiedziała, że już dawno nie miała poczucia tak dobrze wykonanej pracy i takiej zaangażowanej grupy odbiorców. Za szczególnie ważne uznała ćwiczenia - odgrywanie scenek, podczas których uczestnicy zajęć mogli nauczyć się sposobów rozwiązywania trudnych życiowych problemów. Nie kryła wzruszenia, że rozstaje się z grupą.

  Ze względu na to, iż młodzież coraz trudniej radzi sobie z własnymi emocjami, a na co dzień spotyka się z agresją w swoich środowiskach, uważamy że tego typu zajęcia są bardzo potrzebne.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram