Tryb
Ciemny

Trening Zastępowania Agresji

Pamiątkowe zdjęcie uczestników programu z terapeutą i wychowawcą hufca

W dniu 06.06.2012 uroczystym rozdaniem dyplomów i słodkim poczęstunkiem zakończył się program edukacyjno-profilaktyczny Treningu Zastępowania Agresji realizowany w Hufcu

5-13 w Tomaszowie Maz. 

Program obejmował osiem dwugodzinnych spotkań z terapeutą Anettą Markiewicz. Celem programu było eliminowanie postaw i reakcji agresywnych wśród młodzieży poprzez trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości i trening wnioskowania moralnego oraz likwidowanie zachowań aspołecznych w stosunkach międzyludzkich. Podczas zajęć wykorzystano takie formy i metody pracy jak: metoda wpływu sytuacyjnego, odgrywanie ról, dyskusję, pogadankę, pokaz i projekcje filmową. Młodzież wysoko oceniła zarówno sam program jak i osobę trenera. Jako szczególnie cenne wskazała uwrażliwienie na lepsze poznawanie siebie, swoich słabości oraz dostrzeganie problemów innych ludzi.

 

Ze względu na to, iż młodzieży coraz trudniej radzi sobie z własnymi emocjami a na co dzień spotykają się z agresją w swoich środowiskach uważamy, że tego typu zajęcia są bardzo potrzebne.

 

Zdjęcia i komentarz: wychowawcy Hufca Karolina Henig i Dorota Banaszkiewicz

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram