Tryb
Ciemny

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 Wychowawca HP 5-13 Karolina Henig i terapeuta Fundacji Arka Nadziei Anetta Markiewicz w trakcie spotkania z młodzieżą

W poniedziałek dnia 25 lutego br. rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, która trwała do dnia 2 marca br. obchodzona z idei Ministerstwa Sprawiedliwości.

  W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji nasza fundacja wraz z tomaszowskim Ochotniczym Hufcem Pracy zaplanowała dla młodzieży cykl spotkań ze specjalistami.

  Dnia 26 lutego br. zajęcia poprowadził kierownik Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. Komisarz Aleksander Łazowski, który w trakcie trzygodzinnego spotkania z młodzieżą mówił na temat zagrożeń różnego rodzaju przestępstwami. Poruszył między innymi kwestie cyberprzestępstw, demoralizacji, bezpieczeństwa, oszustw, naruszenie mienia i nietykalności cielesnej szczególnie osób małoletnich. Wszystkie zagadnienia przybliżył młodzieży w sposób rzeczowy i ciekawy, popierając je sytuacjami, które znał z własnej pracy. Uczulał ich na kwestie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, mówił jak ważne jest reagowanie, jeśli widzimy, że komuś dzieje się krzywda poprzez przekazanie informacji kompetentnym osobom.
 

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz- Aleksander Łazowski podczas zajęć z młodzieżą HP 5-13

Natomiast dnia 27 lutego młodzież miała okazję porozmawiać na temat przemocy z naszym terapeutą uzależnień dyrektorem Fundacji Arka Nadziei p. Anettą Markiewicz.
Zajęcia rozpoczęły się od projekcji filmu dotyczącego stosowania przemocy oraz pokazywał szkody, jakie ona wyrządza innym. Pani Anetta omówiła także zagadnienia przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej. Przekazała informacje na temat miejsca, gdzie należy szukać pomocy, kiedy się doświadcza przemocy, oraz jak działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”.

  Podstawowym celem tych spotkań było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to przedsięwzięcie realizowane we współpracy z innymi instytucjami, takimi jak: Sąd, Prokuratura oraz inne organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy. Podopieczni hufca pracy z Tomaszowa Maz. uczestnicząc w w/w zajęciach zostali wyposażeni w wiedzę, którą wraz z pracownikami fundacji przekazywać będą dalej ucząc młodszych kolegów i koleżanki.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram