Tryb
Ciemny

Unijny Program Pomocy Żywnościowej na 2012 rok zakończony

Od maja 2012r. nasza fundacja realizowała Unijny Program Pomocy Żywnościowej przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi.
W ubiegłym roku na pomoc w Tomaszowie Mazowieckim mogło liczyć 2 tys. osób najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Wszystkie artykuły żywnościowe wydawane były na podstawie dokumentacji ustalonej przez Bank Żywności przy współpracy z MOPS Tomaszów, który kierował do nas odpowiednie osoby spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
Według ustalonego harmonogramu do Tomaszowa sprowadziliśmy 120 ton żywności. Na ten cel wydaliśmy 8000 zł, które udało nam się pozyskać od prywatnych sponsorów.
Sprawna obsługa ze strony Banku Żywności, oraz pomoc sponsorów i wkład 25 Brygady Kawalerii Powietrznej stacjonującej w Tomaszowie Mazowieckim, która pomagała w transporcie i rozładunku żywności pozwalała na szybką realizację przedsięwzięcia, za co Serdecznie Dziękujemy.
Od maja 2013r. będziemy realizować nową umowę tym razem na pomoc może liczyć w mieście Tomaszowie 2500 osób a podpisane porozumienie z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej zapewni systematyczne dostawy.
Wszystkie zainteresowane osoby pomocą żywnościową zapraszamy z potwierdzeniem z MOPS –u z Tomaszowa Mazowieckiego po 15 każdego miesiąca od wtorku do piątku od godziny 9.00 do 11.00 do siedziby naszej fundacji ul. Dzieci Polskich 41a.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram