Tryb
Ciemny

Walka z głodem i STOP marnowaniu żywności

To tematy jakie mogły w dniach 15,16 i 19 października usłyszeć dzieci Szkół Podstawowych nr 1, 12, 13, 14 i Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej Tomek w Tomaszowie Mazowieckim za sprawą naszej fundacji i współpracującej z nami młodzieży. Młodzi wolontariusze z Gimnazjum nr 3, 6 i z Ochotniczego Hufca Pracy dzielili się ze swoimi młodszymi kolegami praktyczną wiedzą jak nie marnować jedzenia, co z nim zrobić gdy zostaje, jak segregować odpady, w jakie działania można się włączyć by pomóc innym. Przypomnieli oni również dzieciom, że na świecie marnuje się od 30 do 50 proc. produktów spożywczych, podczas gdy co siódmy człowiek głoduje – alarmują eksperci z Krajowej Rady Ochrony Zasobów Naturalnych USA (NRDC). Mogłoby się wydawać, że ten problem nie dotyczy Polaków. Nic bardziej mylnego w Europie marnotrawi się 100 milionów ton żywności, a w samej Polsce 9 milionów ton z czego ponad 2 miliony ton żywności wyrzuca się w gospodarstwach domowych. Ponad 700 tysięcy polskich dzieci jest niedożywionych. Według danych GUS, w 2014 roku w skrajnym ubóstwie żyło prawie 3 miliony Polaków. Oznacza to, że ich wydatki były mniejsze od minimum egzystencji ustalanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Z drugiej strony przeraża fakt, że wiele osób nie szanuje jedzenia. W krajach rozwiniętych, duża część owoców i warzyw nadających się do spożycia kończy na wysypiskach. Części pozbywają się sprzedawcy, resztę konsumenci, którzy nie zdążyli zjeść tego, co kupili oraz restauracje. W przypadku krajów rozwijających się problem tkwi w tym, że część żywności ulega zepsuciu zanim jeszcze trafi na rynek w wyniku transportu w nieodpowiednich warunkach. Efekty marnotrawstwa rozciągają się jednak daleko poza kuchnię. Rolnictwo jest bowiem sektorem zużywającym najwięcej wody, wymagającym ogromnych dostaw energii i środków chemicznych oraz emitującym znaczące ilości gazów cieplarnianych.


Młodzi wolontariusze udzielili także instruktażu na temat sortowania śmieci i zdrowego odżywiania. Robiąc takie programy mamy nadzieję, że młode pokolenie polaków będzie miało nie tylko dobrą wiedzę na ten temat ale wspólnie z nami będzie przeciwdziałać temu problemowi zaczynając właśnie od siebie i swojego domu.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram