Tryb
Ciemny

Warsztaty w ramach programu OPŻ

W październiku i listopadzie br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się warsztaty z zakresu dietetyki i zarządzania budżetem domowym zorganizowane przez naszą fundację przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi. W zajęciach wzięło udział 180 osób, beneficjentów Arki, którzy co miesiąc otrzymują żywność. Prowadzącymi zajęcia byli dietetyk mgr Kinga Skrzypczyk oraz student ekonomi Alan Balcerzak. Uczestnicy warsztatów dietetycznych dowiedzieli się o zagrożeniach jakie powoduje złe odżywianie, jak dbać o kondycję fizyczną i zdrowie w oparciu o prawidłowe odżywianie i dbałość o gospodarkę wodną organizmu. Celem zajęć dotyczących finansów było nabycie umiejętności planowania i gospodarowania budżetem rodziny, pozyskanie wiedzy i narzędzi w celu poprawy swojej sytuacji finansowej oraz uzyskanie informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych. Uczestnicy warsztatów aktywnie brali udział w dyskusji i zadawali prowadzącym wiele pytań. Warsztaty odbywały się w ramach działań towarzyszących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram