Warsztaty z doradcą zawodowym

W dniach 21-22 sierpnia 2012 roku w Centrum Terapeutycznym Arka Noego przy Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczął się cykl warsztatów z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestnikami spotkania były osoby długotrwale bezrobotne należące do szczególnej grupy ryzyka na rynku pracy. Warsztaty prowadziła pani Katarzyną Kołodziej-Hubka.

Pierwszy dzień warsztatów odbył się na swobodnych rozmowach z beneficjentami na temat ich ciężkiej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Każda z osób miała możliwość stworzenia swojego indywidualnego planu poszukiwania pracy, mogła sporządzić również swój życiorys zawodowy korzystając z pomocy doradcy. Pani Katarzyna wytłumaczyła na co warto zwrócić uwagę w sporządzaniu Curriculum Vitae do każdego pracodawcy z osobna.

Podczas drugiego dnia warsztatów poruszono problem pisania listu motywacyjnego. Uczestnicy zastanawiali się wraz z doradcą czy warto pisać taki list i czy w ogóle pracodawcy go wymagają. Prowadzący wytłumaczył beneficjentom jaką wagę obecnie spełnia ten dokument w procesie rekrutacyjnym na poszczególne oferty pracy. Okazuje się, że wielu pracodawców życzy sobie dostarczenia takiego listu przez potencjalnego pracownika w celu potwierdzenia wiarygodności informacji zawartych w CV. Dzięki takiemu dokumentowi pracodawcy mogą podjąć decyzję czy zaprosić danego kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, czy nie. Na zajęciach został również poruszony temat rodzaju ofert pracy. Scharakteryzowano różne oferty pracy np. prasowe, internetowe czy oferty umieszczone na tablicy ogłoszeń. Doradca zawodowy wyjaśnił jak sprawdzić w miarę możliwości wiarygodność danej oferty. Podczas tych warsztatów każdy miał możliwość skorzystania z internetowych stron związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. Prowadzący pokazał również uczestnikom jak aplikować przez Internet na poszczególne oferty pracy. Na zakończenie zajęć każda z osób uzyskała wykazy stron internetowych związanych z poszukiwaniem pracy oraz zawierających oferty pracy. Uczestnicy podczas spotkań uzyskali wiedzę oraz wiele materiałów informacyjnych na temat pisania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz pierwszych kroków stawianych na rynku pracy. Zajęcia miały na celu wskazanie odpowiedniej drogi , indywidualnej dla każdego a także motywację do dalszych intensywnych przedsięwzięć w poszukiwaniu pracy.

Po zakończeniu spotkań doradca zawodowy wraz z prezesem Fundacji Markiem Markiewiczem stwierdził, że podobne spotkania są niezwykle potrzebne dla takiej grupy bezrobotnych. Cykl spotkań będzie zatem kontynuowany we wrześniu br.