Tryb
Ciemny

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

W lipcu 2019 roku prezes naszej fundacji  po raz kolejny podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim narealizacjęprogramu profilaktycznego dotyczącego „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Wsparcie Wojewody to 12 080 zł a całkowity koszt realizacji programu to 18 600zł.

W tym roku program oferujemy dla trzech powiatów tomaszowskiego, piotrkowskiego i opoczyńskiego. Dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS  możemy przeprowadzić dla młodzieży w szkołach podstawowych i  ponadgimnazjalnych w 37 klasach oraz dla ich rodziców /opiekunów.

Celem głównym programu jest promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV, ale również zajęcia dadzą właściwą wiedzę rodzicom, która pomoże im rozmawiać z dziećmi na ten właśnie temat.

Cele szczegółowe obejmują:

- podniesienie poziomu wiedzy młodzieży i rodziców z zakresu zakażeń HIV/AIDS,

- zwiększenie umiejętności oceny zachowań ryzykownych i bezpiecznych w profilaktyce

zakażeń HIV/AIDS,

- wypracowanie umiejętności mówienia „nie" w sytuacjach dyskomfortowych;

- uświadomienie młodym, że chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu chronią, także   siebie i innych

- promowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,

- wskazanie miejsc, w których można szukać informacji na temat HIV/AIDS oraz pomocy w przypadku zarażenia wirusem HIV.

Szkoły, które chciałyby by program został w ich placówce zrealizowany prosimy o kontakt pod numer Tel. 695 621 965

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram