Tryb
Ciemny

Z "Arką Nadziei" o HIV/AIDS

Nasza Fundacja wygrała kolejny konkurs, tym razem ogłoszony przez Wojewódzki Urząd w Łodzi. Dotyczy on realizacji programu zapobiegania HIV/AIDS. Jego realizacja rozpocznie się we wrześniu w powiecie tomaszowskim, opoczyńskim i piotrkowskim. Specjaliści z fundacji przeprowadzą dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy o HIV/AIDS z uczniami szkół gimnazjalnych.

W pracy z młodymi ludźmi skupimy się na fakcie, że jedyną skuteczną bronią w walce z HIV/AIDS jest edukacja i płynąca z niej wiedza oraz nabyte, konkretne umiejętności związane z różnymi typami relacji między ludźmi. Obowiązkiem dorosłych jest przekazywanie pełnej i rzetelnej informacji na temat sposobów ochrony przed zakażeniem w różnych sytuacjach - także takich, których sami nie akceptują. Niezależnie bowiem od tego, czy nam się to podoba, czy nie, młodzi ludzie najczęściej sami decydują o swoim postępowaniu, a wyborów dokonują na własny rachunek. Wiedza sprawić może, że czynić to będą mądrze i tym samym bezpiecznie - mówi Anetta Markiewicz koordynator projektu.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram