Tryb
Ciemny

Zakończenie projektu ,, Młodzież na rozdrożu”

W dniu 21 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów profilaktycznych „Młodzież na rozdrożu” współfinansowanych przez Starostę tomaszowskiego. Uczniowie  z 25 klas oraz ich rodzice z terenu powiatu tomaszowskiego brali udział w tych warsztatach od września 2020 r. Zajęcia prowadzone były przez Panią Anettę Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz. W spotkaniu wzięli udział Pani Anetta Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei oraz Pan Michał Jodłowski – Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.
            Warsztaty pt. „Młodzież na rozdrożu” realizowane były jako działania edukacyjne w 2020 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży a także rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

                     Działania te prowadzone były w ramach programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Celem zajęć było promowanie mody na życie bez używek, uświadomienie o szkodliwości zażywania dopalaczy, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących zażycia substancji psychoaktywnych, zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażyciem dopalaczy, działania edukacyjne w zakresie promowania zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp.: kształtowanie umiejętności pomagających zapobiegać zachowaniom ryzykownym psującym relacje społeczne.
            Spośród uczniów biorących udział w wyżej opisanych warsztatach wyróżnieni za zaangażowanie zostali Ci, którzy napisali najlepiej testy sprawdzające wiedzę z wyżej wymienionych tematów.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram