Życiowe drogowskazy czyli „Zatrzymaj przemoc w szkole i w domu”

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw dnia 20, 23 i 27 lutego 2017r. nasza fundacja wraz z Powiatową Komendą Policji przeprowadziła dla uczniów klas IV, V i VI w Szkołach Podstawowych nr 12, 13 i 14 w Tomaszowie Mazowieckim spotkanie edukacyjne, pt: „Zatrzymaj przemoc w szkole i w domu”.
Uczniowie na spotkaniu dowiedzieli się czym jest przemoc, poznali rodzaje przemocy oraz uświadomili sobie jaką ogromną szkodę wyrządza przemoc osobom, które jej doświadczają. Prowadząca p. Anetta Markiewicz przekazała również dzieciom informacje o cybreprzemocy oraz gdzie należy szukać pomocy, kiedy człowiek doświadcza przemocy oraz jak działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”.
W spotkaniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Aleksander Łazowski oraz młodszy aspirant Joanna Besztak z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, którzy opowiedzieli uczniom o zagrożeniach różnego rodzaju przestępstwami.

Poruszyli między innymi kwestie cyberprzestępstw, demoralizacji, oszustw, naruszenia mienia i nietykalności cielesnej szczególnie osób małoletnich. Omawiane z uczniami zagadnienia przedstawiane były stosowanie do wieku odbiorcy, poparte wielokrotnie przykładami , które policjanci znają z własnej pracy. Przedstawiciele Policji uczulali dzieci na kwestie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

Pani Besztak mówiła jak ważne jest reagowanie, jeśli widzimy, że komuś dzieje się krzywda poprzez przekazanie informacji kompetentnym osobom. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem, a ich refleksję po zajęciach doskonale obrazuje oto ten wiersz:

Stop przemocy! Powiedz dzisiaj,
Niech się dowie o tym Zdzisia,
Marek, Franek, tata Zdzisiek,
wujek Bartek i sąsiad Franciszek.
Bo ta przemoc –to zło wielkie,
rani ludzi małych, wielkich,
DOBREM przemoc załatwimy i nasz świat uleczymy!!!