Pomoc żywnościowa

Od maja 2013r. zaczęliśmy realizować nową umowę z Bankiem Żywności w Łodzi, tym razem na pomoc żywnościową w Tomaszowie Mazowieckim może liczyć 2500 osób najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Przeczytaj więcej O Pomoc żywnościowa

Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2013 roku

Powiat Tomaszowski Pod takim tytułem od dnia 2 kwietnia 2013r. nasza fundacja realizuję program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie obejmuje promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków i innych środków psychoaktywnych, które oparte jest przede wszystkim na działalności edukacyjno – profilaktycznej […]

Przeczytaj więcej O Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2013 roku

Program Readaptacyjny dla osób uzależnionych i ich bliskich

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków i ich bliskich po skończonej terapii To cykliczne spotkania ludzi o podobnych problemach i dylematach. Adresowane są do młodych osób uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy skończyli podstawowy program terapii w ośrodku stacjonarnym.

Przeczytaj więcej O Program Readaptacyjny dla osób uzależnionych i ich bliskich

Program Profilaktyki „Fred goes net”

Program wczesnej interwencji dla osób młodych używających alkoholu i narkotyków pod nazwą „FreD goes net”. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy). Beneficjentem programu w Polsce jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Zdrowie Publiczne oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania […]

Przeczytaj więcej O Program Profilaktyki „Fred goes net”