Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków w 2014 roku

Pod takim tytułem od dnia 1 marca 2014r. nasza fundacja zaczęła realizację programu profilaktycznego dla młodzieży powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.

Celem programu jest pobudzenie świadomości osobistej i społecznej młodego człowieka w zakresie podejmowania życiowych decyzji oraz kształtowanie u niego pozytywnych społecznie postaw i aspiracji.

(więcej…)

Profilaktyka HIV/AIDS

Po raz trzeci nasza fundacja realizuje program profilaktyczny dotyczący „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego.

Jego realizacja rozpocznie się od dnia 11 sierpnia br. i trwać będzie do dnia 31 grudnia 2014r w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim.

(więcej…)

Program – Candis

Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program pt. CANDIS, przeznaczony dla użytkowników przetworów konopi powyżej 16 roku życia, obejmuje 10 indywidualnych, ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych.

(więcej…)

Program Profilaktyki – Fred goes net

Program wczesnej interwencji dla osób młodych używających alkoholu i narkotyków  pod nazwą „FreD goes net”. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy).

(więcej…)

Program postrehabilitacyjny dla młodych uzależnionych

Od stycznia 2014r. rozpoczęliśmy realizację programu postrehabilitacyjnego dla osób młodych uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnymi oraz dla ich rodziców/opiekunów.

(więcej…)