Świąteczny Prezent od Wojewody Łódzkiego

Od dnia 15  listopada 2017r. nasza fundacja realizować będzie  program współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego - Pomoc Świąteczną 2017 w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.  (więcej…)

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
arkanadziei@gmail.com
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram