Tryb
Ciemny

Pomoc żywnościowa

Od czerwca 2015r. zaczęliśmy ponownie realizować Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy. Celem Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W ramach programu osoby korzystające z pomocy będą miały możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Nową umowę z Bankiem Żywności w Łodzi podpisaliśmy w maju, gdzie na pomoc może liczyć 1500 osób z terenu miasta Tomaszowa oraz powiatu tomaszowskiego.
Wszystkie artykuły żywnościowe wydawane są na podstawie dokumentacji ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Bank Żywności przy współpracy z MOPS Tomaszów kieruje do nas odpowiednie osoby spełniające kryterium określone w artykule 5, artykule 7 ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowo przy kwalifikowaniu osób, stosowane może być kryterium dochodowe, tj. 150% kwoty, o której mowa w artykule 8 ustawy o pomocy społecznej.

Przypominamy również, ze wydawane artykuły spożywcze są produktami wyprodukowanymi wyłącznie do celów osób potrzebujących. Żywność w ramach programu pochodzi ze środków Unii Europejskiej i nie może być sprzedawana.

Żywność można odbierać w siedzibie Fundacji przy ul. Dzieci Polskich 41a w Tomaszowie Maz co miesiąc (po 15 każdego miesiąca - przez dwa tygodnie) od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 12.00.

Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest:
p. Anna Mazurek tel. 697 561 810

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram