Profilaktyka dla rodziców

Nasza Fundacja po raz trzeci na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim od stycznia do grudnia 2013r. realizuje spotkania profilaktyczne dla rodziców dzieci i młodzieży dotyczące Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Celem spotkań jest:

  • zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie,
  • motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie,
  • edukacja dotycząca ofiar i sprawców przemocy w rodzinie na temat prawnych i psychologicznych możliwościach pomocy
  • rozpowszechnienie wiedzy na temat instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom jak i sprawcom przemocy domowej.

Osoby biorące udział w spotkaniu uzyskują szczegółową wiedzę na temat przemocy tj:
– definicja przemocy
– rodzaje i formy przemocy
– cykle przemocy
– mity i stereotypy dotyczące przemocy
– aspekty prawne
– pomoc psychologiczna
– placówki udzielające pomocy na terenie powiatu tomaszowskiego.
Zajęcia są połączeniem edukacji werbalnej, multimedialnej i refleksji uczestników. W tym roku zrealizujemy pięć takich spotkań na terenie powiatu tomaszowskiego. Dwa z nich już się odbyły: w Gimnazjum nr 8 w Białobrzegach i w Szkole Podstawowej w Glinniku.