Tryb
Ciemny

Profilaktyka dla rodziców

Nasza Fundacja po raz trzeci na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim od stycznia do grudnia 2013r. realizuje spotkania profilaktyczne dla rodziców dzieci i młodzieży dotyczące Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Celem spotkań jest:

  • zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie,
  • motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie,
  • edukacja dotycząca ofiar i sprawców przemocy w rodzinie na temat prawnych i psychologicznych możliwościach pomocy
  • rozpowszechnienie wiedzy na temat instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom jak i sprawcom przemocy domowej.

Osoby biorące udział w spotkaniu uzyskują szczegółową wiedzę na temat przemocy tj:
- definicja przemocy
- rodzaje i formy przemocy
- cykle przemocy
- mity i stereotypy dotyczące przemocy
- aspekty prawne
- pomoc psychologiczna
- placówki udzielające pomocy na terenie powiatu tomaszowskiego.
Zajęcia są połączeniem edukacji werbalnej, multimedialnej i refleksji uczestników. W tym roku zrealizujemy pięć takich spotkań na terenie powiatu tomaszowskiego. Dwa z nich już się odbyły: w Gimnazjum nr 8 w Białobrzegach i w Szkole Podstawowej w Glinniku.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram